เกี่ยวกับเรา

"tpnewsbook.com"

“……เว็ปนี้เป็นของคนหนังสือ โดยคนหนังสือ และเพื่อคนหนังสือโดยแท้ ขบวนประชาธิปไตยต้องเติมความรู้เป็นพลังงานตลอดเวลา ขบวนจึงจะเคลื่อนได้โดยราบรื่น ทุกคนที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์และโลกแห่งความจริง ต้องอ่านหนังสือ เพราะหนังสือบันทึกความจริง ความฝัน จินตนาการ ศิลปะวิทยาการ ที่มนุษย์โลกใช้เวลานับพันปีพัฒนาขึ้น ใครไม่อ่านหนังสือนับว่าเป็นผู้เสียโอกาสอย่างฉกรรจ์ แต่คนอ่านหนังสือก็ต้องเลือกอ่านให้ถูกเล่ม เพื่อมิให้เสียเวลาในชีวิตเช่นกัน ผมเป็นตัวเป็นตนมาได้ก็เพราะหนังสือ....”
                                                                                                                                                                                                                                 

ระบบโดย OpenCart
ทีพีนิวส์ © 2019 | ภาษาไทยโดย Opencart2004