ข้อตกลงในการซื้อขาย

ในการซื้อขายออนไลน์ 

1.  กรณีที่ท่านชำเงินผ่านบัตรเครดิต

   1.1.  วิธีการชำระผ่านบัตรเครดิต

   1.2.  หลังจากที่ได้รับการอนุมัติให้ตัดเงินจากบัตรเครดิต และเงินถูโอนเข้าระบบแล้ว ทางเราจะทางเราจะจัดส่งสินค้าตามรายการที่สั่งซื้อและได้รับการชำระเงินแล้วทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามข้อมูลการจัดส่ง

   1.3. หลังจากที่ท่านได้เลือกสินค้าและทำการซื้อในระบบเสร็จ เลือกการชำระเงินผ่าน PayPal เรียบร้อยแล้ว หากบัตรเครดิตของท่านไม่อนุมัติภายใน 3 วัน รายการที่ท่านสั่งซื้อไว้จะถูกยกเลิกอัตโนมัติ โดยไม่มีผลผูกพันธ์แต่อย่างใด

 

2. กรณีชำระเงินด้วยวิธีโอนเข้าบัญชีธนาคาร

   2.1. หลังจากที่ท่านได้เลือกสินค้าและทำการซื้อในระบบเสร็จ เลือกบัญชีธนาคารที่ต้องการโอน ท่านต้องโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 3 วัน ไม่เช่นนั้นรายการที่ท่านสั่งซื้อไว้จะถูกยกเลิกอัตโนมัติ โดยไม่มีผลผูกพันธ์แต่อย่างใด

   2.2. หลังจากท่านได้โอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งยอดเงินที่โอนกับทางเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์หมายเลข 668-5504-9944 หรือส่งเมล์มาที่  tpnews2012@gmail.com หรือแฟกซ์ใบ pay in มาที่ หมายเลข 662-934-8544 เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบยอดชำระและใบสั่งซื้อ หากไม่มีปัญหาใดๆ ทางทีมงานก็จะจัดส่งหนังสือที่สั่งซื้อไปให้ท่านทันที

   2.3. ในกรณีที่ท่านโอนเงินมาไม่ครบตามยอดสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบเพื่อทำการโอนเพิ่มเติม หากภายใน 5 วันท่านไม่ได้โอนเงินเพิ่มตามที่ได้รับแจ้ง ทางทีมงานขอยกเลิกการซื้อขายและจะโอนเงินคืนให้ท่าน โดยท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมการโอน และถือว่าการซื้อขายยกเลิกไม่มีผลผูกพันธ์ใดๆ

   2.4. ทางเราจะคิดค่าบริการนำส่งต่อรายการ รายการละ 50 บาททุกรายการ (หากท่านสั่งซื้อมากกว่า 10 รายการในใบสั่งซื้อเดียวให้ติดต่อเจ้าหน้าที่)

 

3. เงื่อนไขการคืนสินค้า

    3.1. หากพิสูจน์ได้ว่าสินค้าที่ส่งไปยังท่านเป็นสินค้าที่ชำรุด หรือมีเนื้อหาขาดหายไปไม่ครบถ้วน อันเนื่องมาจากการจัดส่งของเราเอง หรือ สินค้าไม่ตรงกับรายการใบสั้่งซื้อ ทางเรายินดีเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ส่งไปให้ท่านภายใน 30 วันหลังจากที่ทราบและตกลงกันได้

   3.2. ทางร้านจะไม่รับคืนสินค้าที่ซื้อไปแล้วและทางร้านได้ส่งถึงท่านแล้วถูกต้องตามรายการที่สั่งซื้อ

   3.3. ทางร้านจะไม่รับเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อไปแล้วและทางร้านได้ส่งถึงท่านแล้วถูกต้องตามรายการที่สั่งซื้อ

   3.4. หากมีการส่งสินค้าครบถ้วนและถูกต้องตามใบสั่งซื้อแล้ว หากไม่มีข้อบกพร่องของสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดของผู้ขายเอง ทางร้านจะไม่คืนเงินให้

ก่อนที่ท่านจะได้ทำการสั่งซื้อท่านได้อ่านข้อตกลงในการซื้อขายเรียบร้อยแล้ว

ระบบโดย OpenCart
ทีพีนิวส์ © 2019 | ภาษาไทยโดย Opencart2004